Ma - Za 9:00 - 18:00 uurinfo@atc-transport.nl(+0031) 85 004 3390

Transporteur nodig?
Bel ons

085 004 3390

Beleidspagina

BELEIDSVERKLARING

Atc transport Gouw

Hierbij verklaart:

ATC Transport- en Equipment

Christiaan Huygensweg 6A

3225 LD Hellevoetsluis

dat zij internationale- en nationale wegtransportdiensten levert alsmede productie werk aan de zakelijke markt.

Kwaliteitsmanagementsysteem.

ATC Transport- en Equipment is van mening dat de implementatie- en onderhoud van een managementsysteem ertoe zal leiden tot verbetering van alle processen in de dienstverlening in transport en productie. Dit zal leiden tot een hogere klanttevredenheid en daardoor het binden van klanten aan het bedrijf.

Verbod van drugs en alcohol.

Het is ten strengste verboden om tijds diensttijd onder invloed te zijn van alcohol en drugs. De Directie van ATC Transport- en equipment hanteert een zero tolerance beleid en op staande voet ontslag zal volgen.

Klanttevredenheid en klachtenrapportage- en behandeling.

Binnen ATC Transport- en equipment staat de klant centraal en wordt al het mogelijke gedaan om de aan de wensen van de klanten te voldoen middels een “can do” mentaliteit. Een managementtool om dit te bereiken is het opstellen van een klachtenrapportage waarin officiële- en niet officiële klachten worden geregistreerd en onderworpen aan een onderzoek. Uitkomsten worden besproken met klanten en nodige acties geïmplementeerd. Op jaarlijkse basis houdt ATC Transport- en Equipment een schriftelijk enquête onder haar klanten zodat de tevredenheid meetbaar is gemaakt.

Safety & Health,

Het ARBO beleid van ATC Transport- en Equipment is erop gericht om een zo veilige mogelijke werkomgeving te creëren voor onze belanghebbenden waarbij de gezondheid en de veiligheid een zeer belangrijke plaats innemen. Daardoor kunnen wij het ziekteverzuim beperken of voorkomen en arbeid continuïteit zo veel mogelijk waarborgen.

Milieu, kwaliteit en klantenwensen.het milieu beleid neemt een belangrijke plaats in binnen ons bedrijf. Bij al onze activiteiten wordt de grootste zorg besteed aan het voorkomen van vervuiling van water, lucht en bodem. Het kwaliteitsbeleid is erop gericht om het managementsysteem op een effectieve manier in te zetten en de betrokkenheid van alle medewerkers te vergroten. Dit zal ertoe leiden dat dat voldaan wordt aan de klanteneisen en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening zal verhogen.

Security.

De maatschappij is aan sterke verandering onderhevig waarbij steeds meer verschillende bedreigingen op ons aankomen. Door een sterke toename van toename van IT applicaties worden de digitale bedreigingen steeds groter. Deze bedreigingen maakt het noodzakelijk om onze eigendommen te beschermen zowel zichtbaar als onzichtbaar.


Behaviour Based Safety,

Om ons rijdend personeel invulling te laten geven aan het stukje milieu volgen zij een erkende training om zorgvuldig en milieubewust om te gaan met hun materieel. Zij doen dit door middel van het periodiek volgen van een gespecialiseerd rijtraining waar milieu en veiligheid een prominente rol innemen.

Training development,
Van iedere werknemer wordt verwacht dat zij een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening richting de klant en zijn/haar werk op een veilige en milieubewuste manier te doen. Om hen daarin te ondersteunen bestaat er de mogelijkheid om daarop gerichte opleidingen en trainingen te volgen.

Hellevoetsluis, 10 november 2020.

Directie ATC- Transport & Equipment